Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

Vanjsko čišćenje

adria-vanjsko
• pranje, poliranje i konzerviranje staklenih, metalnih, aluminijskih, kamenih i mramornih fasada,
• čišćenje odvodnih žlijebova (oluka),
• odstranjivanje snijega i siga s poslovnih i privatnih objekata,
• kićenje ukrasne rasvjete,
• postavljanje reklama,
• čišćenje grafita sa stakala (prozora) i fasada te postavljanje anti grafitne zaštite

Radove izvode stručno osposobljeni zaposlenici za rad na visini

Za rad na visini posjedujemo slijedeću opremu:

• kamionsku teleskopsku dizalicu s košarom do radne visine 20 m,
• hidrauličnu teleskopsku platformu do radne visine 22 m,
• električnu škarastu platformu do radne visine 12 m.