Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

Človeški viri

Osebni vprašalnik

Adria ponuja širok spekter zaposlitvenih možnosti. Zaposlenim omogoča ustvarjalnost in napredek ter
kakovostno timsko delo. Ponujamo vam priložnost, da postanete del naše ekipe. Pošljite nam zahtevek za prosto delovno mesto ali prošnjo in življenjepis za našo kadrovsko evidenco, in ko se bo pojavila potreba po zaposlenem vašega profila, vas bomo kontaktirali.

OBVESTILO

V OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

 
Namen tega obvestila o zasebnosti je, da vas obvestim kot iskalec zaposlitve v ADRIA GROUP d.o.o. o obdelavi vaših osebnih podatkov.
Manager za obdelavo podatkov je podjetje: ADRIA GRUPA doo, Zagreb, Heinzelova 53 / a, OIB 06637660960
 
Kategorije obdelanih osebnih podatkov
 
Kandidati za zaposlitev
               • Ime in priimek
               • OIB
               • datum rojstva
               • državljanstvo
               • Spol
               • Naslov prebivališča ali prebivanja
               • Telefonska številka
               • E-poštni naslov
               • predhodne delovne izkušnje in doseženo prakso,
               • izobraževalni podatki, vključno z doseganjem uspeha
   • Podatki o vadbi - kvalifikacije, spričevala, spretnosti in spretnosti ter izkušnje (vključno z vsemi informacijami, ki ste jih navedli v vašem CV-ju, v aplikaciji za delo ali med pogovorom)
Pravna podlaga za obdelavo podatkov
 
Pravne podlage za obdelavo podatkov kandidatov, ki zaprosijo za službo, so legitimni interesi vodstvene ekipe, ki vključujejo ocenjevanje kvalifikacij kandidata za delo, preverjanje delovnih izkušenj in zgodovino zaposlitve kandidata.
 
Cilji predelave:
Osebne podatke iskalcev zaposlitve uporabljamo za naslednje namene:
               • oceniti, ali je kandidat kvalificiran in primeren za delo
   • preverjanja in potrdila o predloženih referencah in kvalifikacijah za morebitne nove zaposlene, v obsegu, ki ga dovoljujejo veljavni predpisi
 
Kategorije prejemnikov osebnih podatkov
Za uporabnike tretjih oseb ne zagotavljamo osebnih podatkov kot prejemnikov osebnih podatkov
 
Ohranjanje osebnih podatkov
Podatki iskalcev zaposlitve se hranijo najdaljših 6 mesecev, razen če kandidat postane zaposleni, kadar se njegovi podatki štejejo za osebne podatke zaposlenega.
 
 
Vaše pravice
Glede obdelave vaših osebnih podatkov imate naslednje pravice:
               (i) pravico do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov;
               (ii) pravico zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov;
               (iii) pravico zahtevati popravek ali brisanje vaših osebnih podatkov;
               (iv) pravico do ugovora z obdelavo vaših osebnih podatkov;
               (v) pravico zahtevati prenosljivost vaših osebnih podatkov;
   (vi) pravico do pritožbe pri Agenciji za varstvo osebnih podatkov Republike      Hrvaške.
 
Če želite uporabiti eno od zgoraj navedenih pravic, lahko to zahtevo pošljete na naslednji naslov:
 
ADRIA GRUPA d.o.o.
Skrbniku za varstvo podatkov: zastitapodataka@adria-grupa.hr
Naslov: Zagreb, Heinzelova 53 / a
Telefon: 01 2359 946
E-pošta: zastitapodataka@adria-grupa.hr