Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

DDD mjere – više

ddd-vise
DEZINSEKCIJA
Što je dezinsekcija?
Dezinsekcija podrazumijeva složene, pažljivo planirane cjelovite mjere suzbijanja štetnih člankonožaca, odnosno kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva štetnih člankonožaca (Arthropoda).
Kako provodimo dezinsekciju?
Ovisno o vrsti štetnika, mjestu I stupnju infestacije te namjeni prostora dezinsekciju provodimo mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.
Mehaničke mjere dezinsekcije podrazumijevaju čišćenje prostorija, pravodobno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih člankonožaca, preslagivanje zaliha, prevrtanje i isušivanje staništa, ugradnju prepreka (mreže), postavljanje ljepljivih lovki (slika) sa ili bez atraktanta na i uz mjesta na kojim je uočen najveći broj štetnih insekata te na putove njihova kretanja i zadržavanja (pomoću ljepljivih lovki se također određujemo stupanj infestacije prostora).
Fizikalne mjere dezinsekcije podrazumijevaju postupke regulacije mikroklime, uporabu topline ili hladnoće te svjetlosti.
Kemijske mjere dezinsekcije podrazumijevaju uporabu pesticida slijedećim tehnikama primjene:
zaprašivanje, postavljanje hranidbenih postaja, primjena granula, premazivanje, prskanje, raspršivanje, zamagljivanje, zadimljavanje, fumigacija.
Posjedujemo uređaj za hladno zamagljivanje ULV metodom u svrhu suzbijanja adulicidnih jedinki komaraca te vozilo namijenjeno za aplikaciju spomenutog uređaja.

Koji su šetni člankonošci od javnozdravstvene važnosti?
Prijenosnici zaraznih bolesti: komarci, nevici, muhe, buhe, uši tijela, krpelji.
Mehanički prijenosnici mikroorganizama: žohari (smeđi i crni), mravi (faraonski i drugi – kućni).
Paraziti na tijelu: uši glave i stidne uši.
Uzročnici alergijskih reakcija:
- stjenice: kućna, golublja, lastavičja,
- leptiri: zlatokraj, borov četnjak gnjezdar, gubar,
- kornjaši: pederide,
- grinje: kućna, prašna, ptičja, kokošja.
Štetni člankonošci toksičnog djelovanja:
- pauci: crna udovica, lažna crna udovica, tarantola,
- ose, stršljeni i obadi,
- štipavci, strige, stonoge.
Skladišni štetnici:
- leptiri – moljci,
- kornjaši: žišci, crvotočci, kožojedi, slaninari, brašnari i gljivari.
- grinje.
Štetnici estetske ili javnozdravstvene važnosti: skokuni, babure, uholaže i šturci.

DERATIZACIJA
Što je deratizacija?
Deratizacija je skup različitih mjera koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca. Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.
Kako provodimo deratizaciju?
Deratizacija se provodi mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.
Mehaničke mjere deratizacije podrazumijevaju pravodobno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih glodavaca, preslagivanje zaliha, uklanjanje mogućih staništa, ugradnju prepreka (mreže), uporabu lovki, ljepljivih traka sa ili bez atraktanata.
Fizikalne mjere deratizacije podrazumijevaju postupke uporabe ultrazvuka s ciljem sprječavanja ulaženja i zadržavanja štetnih glodavaca.
Kemijske mjere deratizacije podrazumijevaju uporabu rodenticida, odnosno izlaganje zatrovanih mamaca na slijedeće načine: primjenom rodenicidnih prašiva, izlaganjem rasutih rodenticidnih mamaca, izlaganjem krutih (parafiniziranih) rodenticidnih mamaca, fumigacijom – primjena plinova.
Koji su šetni glodavci od javnozdravstvene važnosti?
štakor:
- crni štakor (Rattus rattus),
- štakor plodojed (Rattus rattus var. frungivorus),
- aleksandrijski štakor (Rattus rattus var. alexandrinus),
- sivi, smeđi ili kanalski ili štakor selac (Rattus norvegicus).
miš:
- kućni miš (Mus musculus musculus),
- kućni miš (Mus musculus domesticus).
drugi štetni glodavci (npr. poljski miš, voluharica) za koje postoji sumnja da prenose zarazne bolesti.

DEZINFEKCIJA
Što je dezinfekcija?
Dezinfekcija podrazumijeva složene, pažljivo planirane cjelovite mjere uništavanja mikroorganizama, odnosno kombinaciu prevenivnih I kurativnih mjera s konačnim ciljem posizanja smanjenja, zaustavljanja rasta I razmnožavanja ili potpunog ukanjanja prisusva mikroorganizama.
Kako se provodi?
Dezinfekcija se provodi mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.
Mehaničke mjere dezinfekcije podrazumijevaju mehaničko uklanjanje mikroorganizama s radnih površina, predmeta ili u prostoru kao samostalne metode uklanjanja mikroorganizama, odnosno stvaranja preduvjeta za uspješno provođenje drugih postupaka dezinfekcije, a provode se struganjem, metenjem, odmašćivanjem i pranjem, filtracijom, ventilacijom i taloženjem.
Fizikalne mjere dezinfekcije podrazumijevaju uporabu topline (suha ili vlažna).
Kemijske mjere dezinfekcije podrazumijevaju uporabu kemijskih tvari, odnosno dezinficijensa slijedećim tehnikama primjene: posipanje, brisanje, prebrisavanje, pranje, potapanje, prskanje, raspršivanje, zamagljivanje, zadimljavanje.

FUMIGACIJA
Fumigacija kao poseban način provedbe DDD mjera je način primjene jako toksičnih i opasnih kemikalija, odnosno fumiganata (otrova koji djeluju u obliku plina), a koristi se s ciljem sprječavanja pojave i zaustavljanja širenja zaraznih bolesti te uzrokovanja šteta na površinama, u prostorima ili objektima uzrokovanih mikroorganizmima, štetnim člankonošcima (Arthropoda) i štetnim glodavcima.
Sredstva za fumigaciju ili fumiganti ubrajaju se u sredstva za zaštitu bilja. Govorimo o pripravcima koji su namjenjeni suzbijanju štetnika u žitaricama i drugim zrnatim proizvodima, na pojedinim namirnicama, za suzbijanje karantenskih I drugih štetnika na uskladištenim poljoprivrednim proizvodima (kornjaša, moljaca, grinja) te drvenom materijalu, u praznim skladišima I mlinovima.
U svrhu provedbe fumigacije posjedujemo samostalne dišne aparate s otvorenim krugom koji se sastoje od fullface maske, plućnog automata i čeličnog spremnika, uređaje za detekciju plina radi utvrđivanja koncentracije plina, automatske dozatore za pelete i okrugle tablete koje upotrebljavamo prilikom fumigacije elevacijom žita.
Fumiganti su razvrsani u vrlo otrovne tvari te radi njihove velike otrovnosti I specifičnog načina primjene njima rukuju kompetentne stručne osobe pridržavajući se strogih pravila izvođenja uz visoke mjere sigurnosti.

MJERE ZAŠTITE OD PTICA
U sklopu prihvatljivih mjera ekološkog uklanjanja ptica primjenjujemo slijedeće metode:
Postavljanje zaštitnih iglica koje su otporne na atmosferske utjecaje s antikorozivnom zaštitom, koje kod prizemljenja ptica izazivaju učinak tjeranja što onemogućava zadržavanje I gniježdenje na prozorskim klupicama, gredama, žljebovima. Postavljanje ovakvih sistema je jednostavno, ne oštećuje zgrade i može se lako ukloniti
Postavljanje zaštitnih mreža na prozore, balkone, potkrovlja, nadstrešnice. Mreže su izrađene od polietilena ili polipropilena, s različitim debljinama vlakna i veličinama očica, mogu biti i metalne.
Korištenjem ultrazvučnih rastjerivača koji pomoću različitih frekvencija otjeruju različite vrste ptica (grlice, čvorke, vrapce…)

DEODORIZACIJA
Deodorizacija prostora je postupak uklanjanja neugodnih mirisa.
Provodimo ju:
1. upotrebom aeratora metodom hladnog zamagljivanja (slika 1)
2. upotrebom mirisnih aerosola/ampula I automatskih aerosolnih dozirnih sistema

DEHERBIZACIJA
Deherbizacija korova (travki) i drvenastog raslinja predstavlja mjeru efikasnog načina uklanjanja nepoželjne vegetacije sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolirani rast mogao uzrokovati štetne posljedice.
Provodimo ju metodom prskanja upotrebom tlačnih prskalica.