Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

DDD ukrepi

DDD ukrepi
Oddelek DDD ukrepov je tehnično, tehnološko in strokovno usposobljen za izvajanje zahtevnih nalog s področja nadzora škodljivcev.

DDD ukrepi so potrebni iz naslednjih razlogov:
• odpravljanje tveganja za nastanek in prenos nalezljivih bolezni,
• odpravljanje nevarnosti pojava različnih vrst alergij, dermatitisa, vnetja dihal, črevesja in želodčnih motnj, ki se pojavljajo pri ljudeh,
• odpravljanje gospodarske in ekonomske škode, ki nastaja z uničenjem in onesnaževanjem površin, prostorov, objektov in hrane,
• odpravljanje motenj, ki jih povzročajo škodljivci pri normalnem poteku človekovih aktivnosti ….

Smo eden vodilnih izvajalcev DDD ukrepov z več kot 150 strankami v:
• farmacevtski industriji,
• živilski industriji,
• gostinstvu,
• velikih trgovskih mrežah,
• projektih za sistematično varovanje mest in občin.

Smo tudi eden izmed 5 pooblaščenih izvajalcev, ki lahko uporablja zelo nevarne kemikalije za fumigacijo.

Za izvajanje DDD ukrepov imamo vsa potrebna dovoljenja ustreznih institucij: Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kmetijstvo, razvoj in razvoj podeželja, Veterinarske uprava RS, Mestne pisarne za zdravstvo, delo, socialno varnost in zaščito, Mestne pisarne za kmetijstvo in gozdarstvo ter Hrvaškega zavoda za toksikologijo in doping.

Vse ukrepe izvajamo skladno s standardi:
• Sistem vodenja kakovosti (ISO 9001:2008),
• Sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001:2004),
• Sistem upravljanja zdravja in varnosti (OHSAS 18001:2007).

Imamo ekipe, ki jih sestavljajo ljudje z različnimi stopnjami izobrazbe: dr. veterinarske medicine, dipl. inženirje biologije, dipl. sanitarne inženirje, dipl. inženirje za kmetijstvo, sanitarne inženirje, veterinarske tehnike, sanitarne tehnike ….

Naše storitve izvajamo na področju celotne Republike Hrvaške in smo sposobni v 24 urah po pozivu, pristopiti k izvajanju zahtevanih storitev z uporabo sodobnih metod dela. Pri izvajanju DDD ukrepov uporabljamo le izdelke, ki imajo vsa potrebna dovoljenja pristojnih institucij
RH. Naše uradne ure prilagajamo vašim potrebam.

Obvezne DDD ukrepe so dolžne zagotoviti gospodarske družbe, zavodi in druge pravne osebe ter posamezniki, ki se ukvarjajo s samostojnim delom ter edini lastniki, posestniki ali nosilci upravljanja objektov, to so uporabniki objektov pod sanitarnim nadzorom po Zakonu o zaščiti prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (NN 79 / 2007).

Hočem vedeti več…