Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

Pošta

posta
Interna pošta i urudžbeni zapisnik -podrazumijeva cjelokupnu organizaciju interne pošte.
Odjel se bavi  primitkom i otpremom pošte i paketnih pošiljaka te organizaciju njene dostave do krajnjeg korisnika.