Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

Europskim projektom do educiranog osoblja u području usluga čišćenja

Header

Naziv projekta: Europskim projektom do educiranog osoblja u području usluga čišćenja

Nositelj projekta: Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih

Partneri na projektu:
Adria grupa d.o.o.
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 898.172,59

Trajanje projekta: 03/2019 – 09/2020 (18 mjeseci)

 

Kratki opis projekta:
Razvoj ovog projekta bit će usmjeren prema provedbi edukacijskog programa za čistača/icu za kojim, zbog nedostatka takvog u Republici Hrvatskoj, postoji velika potražnja na tržištu rada. Ciljna skupina projekta biti će socijalno osjetljivo stanovništvo od kojih se ističu pripadnici nacionalnih manjina te ljudi iznad 50 godina starosti kojima je nedostatak kompetencija velika zapreka pri dobivanju radnog mjesta. Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih kao voditelj projekta, zajedno sa svojim cijenjenim partnerima, Adria grupom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Hrvatskom gospodarskom komorom,  nastojat će ciljnoj skupini ponuditi mogućnost stjecanja obrazovanja s ciljem povećanja njihovih kompetencija i znanja, a samim time i veće mogućnosti za zapošljavanje.

Program će se u sklopu projekta verificirati, a osobe sa završenom edukacijom dobit će upis zanimanja u e-radnu knjižicu.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • Izrađen i verificiran program osposobljavanja za čistača/-icu
  • Provedena radijska kampanja s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom zanimanju
  • Osnovan klub za zapošljavanje u svrhu daljnjeg promicanja i motiviranja edukacijskog procesa (motivacijske radionice, radionice za profesionalna usmjeravanja, izrada životopisa, grupna individualna savjetovanja nezaposlenih osoba)
  • Educirana 41 nezaposlena osoba ranjive skupine stanovništva u 2 iretacije
  • Adaptirana ranjiva skupina na tržište rada te povećana njihova kompetentnost
  • Zadovoljene potrebe tržišta rada i snižena stopa nezaposlenosti
  • Pojačane socio-psihološke vrijednosti ciljne skupine te postignut cilj umrežavanja sa poslodovcima
  • Uspostava dugoročnog modela zanimanja čistača/-ice te njegova promocija i implementacija u ustanove za obrazovanje odraslih

 

 

fiiter