Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

Hortikultura

Hortikultura

hortikultura
Adria grupa pruža usluge uređenja i održavanja zelenih površina. Uređujemo zelene površine za različite potrebe na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Usluge dijelimo na nekoliko etapa:

PLANIRANJE:
Proces započinje konzultacijama te analizom postojećeg stanja nakon čega slijedi mjerenje i fotografiranje. Iako naši iskusni dizajneri okolišnog uređenja odmah uočavaju mogućnosti i prepoznaju potencijal prostora, izuzetno je važan iscrpan razgovor sa Vama kako bi uzeli u obzir Vaše sklonosti, zahtjeve i način života.

PROJEKTIRANJE:
Nakon analize postojećeg stanja (položaj odnosno mikrolokacija prostora, klima, tip tla, instalacije) pristupamo razradi ideja te uvažavajući Vaše želje izrađujemo idejno rješenje prostora uz detaljan proračun troškova.

IZVEDBA:
Nakon usuglašavanja i prihvaćanja idejnog rješenja slijedi izvođenje plana na terenu. Izvodimo zemljane radove (iskopi, odvozi, doprema plodne zemlje), vrtno- tehničke elemente (kamenjari, sjenice, roštilji, staze i opločenja, slapovi, jezerca, fontane) te sadnju biljaka, cvijeća i sjetvu travnjaka.

ODRŽAVANJE:
Za već postojeće zelene površine pružamo usluge održavanja – košnja travnjaka, prozračivanje travnjaka, prihranjivanje travnjaka, grmlja i drveća, orezivanje bilja, kirurgija drveća – s radovima na visini, šišanje živica, kemijsko uništavanje korova, zimska služba. Prema Vašim željama dogovaramo  dinamiku održavanja (dnevno, mjesečno, godišnje).
Zapuštene parcele uređujemo malčiranjem, tarupiranjem, rušenjem drveća.

Hortikulturni radovi obuhvaćaju:
- Sjetvu i održavanje travnjaka
- Orezivanje grmlja i drveća – radovi na visini
- Sadnju cvjetnih gredica, drveća i grmlja
- Projektiranje, izvedbu i održavanje navodnjavanja
- Postavljanje vrtno-tehničkih elemenata (staze i opločenja, klupe, pergole, sjenice, roštilji, jezerca, fontane)
- Izrada kamenjara
- Doprema, ugradnja, planiranje zemlje
- Fitozaštita
- Kemijsko uništavanje korova
- Malčiranje i tarupiranje zapuštenih parcela
- Održavanje (dnevno, mjesečno, godišnje, sezonsko)

Dio djelatnosti u kojima su prisutni naše usluge:
- Graditeljstvo – u tijeku uređenja okoliša novosagrađenih objekata
- Industrijske, tvorničke djelatnosti – održavanje, uređenje krugova tvornica
- Uslužne i administrativne djelatnosti – uređenje i njega bilja ureda, restorana, hotela, trgovačkih centara, te čišćenje njihovih prometnica i parkirališta
- Krugovi bolnica, domova zdravlja, škola, vrtića
- Uređenje i održavanje privatnih okućnica i okoliša stambenih zgrada
- Zimska služba