Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

Kakovost

Politika kakovostiKakovost = Vem, kaj delam.

Kakovost je temelj našega dela in je zasidrana v zavesti vseh zaposlenih. Adria Grupa d.o.o. zagotavlja svojo politiko kakovosti, varovanja okolja, varnosti hrane in varovanja zdravja ter varnosti pri delu na način, da:
• izpolnjujemo zahteve in potrebe strank, spoštujemo zakone in predpise ter druge zahteve, h katerim je Skupina zavezana,
• spoštujemo notranja pravila in postopke,
• delujmo v skladu z dolgoročnim ciljem skupine Adria Grupa,
• preprečujemo onesnaženje okolja, ki ogroža zdravje in varnost ljudi in odgovorno upravljamo z naravnimi viri,
• nenehno izboljšujemo učinkovitost svojega poslovanja in poslovnih procesov,
• ter se izobražujemo in nenehno razvijamo v vseh segmentih poslovanja.

Naše stranke in njihovo zadovoljstvo so namen našega obstoja, in tako se do njih tudi obnašamo.

 

Politika varovanja okolja“Misli danas za bolje sutra”

Zaposleni Skupine in vsi njihovi člani se zavedajo pomena ohranjanja okolja. Čisto in zdravo okolje je
pogoj za preživetje človeka danes in naših prihodnjih generacij.

Skupina daje velik poudarek varnosti in zdravju pri delu. Skrb in usmerjenost k varnosti in zdravju
delavcev pri delu zagotavlja s stalnimi programi usposabljanja, izvajanja postopkov samonadzora,
vodenjem internega usposabljanja in informiranjem ter ozaveščanjem svojih delavcev.

Politika kakovosti, varovanja okolja, varnosti hrane ter zdravja in varnosti pri delu se javno objavlja.
Delovanje v skladu z zapisanim je obvezno za vse naše zaposlene.

Zagreb, 01.03.2013
Direktor: Marko Santro

Politika kakovosti