Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

Kvaliteta

Politika kvalitete“Kvaliteta = znam kako radim”

Kvaliteta je okosnica našega rada. Kvaliteta treba biti urezana u svijest svih zaposlenika.
Adria grupa d.o.o. propisuje svoju Politiku kvalitete, zaštite okoliša, sigurnosti hrane i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kojom se obvezujemo pružati naše usluge na način da:

• zadovoljavamo zahtjeve i potrebe kupaca,
• poštujemo zakone i druge zahtjeve i pravila na koje se organizacija obvezala,
• poštujemo interna pravila i procedure,
• pokrećemo aktivnosti u skladu s dugoročnim Ciljevima Adria Grupe,
• sprječavamo onečišćenja okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodarimo s prirodnim resursima,
• stalno poboljšavamo djelotvornost svojih postupaka i poslovnih procesa,
• educiramo se i kontinuirano razvijamo u svim segmentima poslovanja.

Naši korisnici i njihovo zadovoljstvo svrha su našeg postojanja i tako se prema njima i odnosimo.

Politika zaštite okoliša“Misli danas za bolje sutra”

Zaposlenici Adria grupe i svih njezinih članica svjesni su važnosti očuvanja okoliša. Čist i zdrav okoliš uvjet je opstanka čovjeka danas i naših budućih naraštaja.

Adria grupa zaštiti na radu, odnosno zdravlju i sigurnosti predaje velik značaj. Svoju brigu i usmjerenost ka zdravlju i sigurnosti radnika na radu osigurava neprekidnim edukacijama, provođenjem postupaka samokontrole, provođenjem internih edukacija i obavještavanjem i osvješćivanjem svojih radnika

Politika kvalitete, zaštite okoliša, sigurnosti hrane i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu se javno obznanjuje.

Postupanje u skladu sa iznesenim obvezujuće je za svakog našeg zaposlenika.

Politiku kvalitete pogledajte ovdje


Certifikati