Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

O nas

Beseda uprave…
Zgodovina:
Adria Grupa d.o.o. je eden od vodilnih podjetij za upravljanje objektov na Hrvaškem. Je v zasebni lasti
in je nastalo iz podjetja Pliva d.d., leta 1999. Poslovanje se je v preteklih letih širilo z nakupi ali
ustanovitvijo več podjetij, ki so danes člani skupine Adria Grupa. Skupina Adria trenutno zaposluje
okoli 1200 delavcev različnih profilov.

Poslovna načela:
Nenehno vlaganje v opremo, izobraževanje in usposabljanje osebja, informacijsko tehnologijo, tehnično in tehnološko opremo, upoštevajoč dejstvo, da so zaposleni, njihove spretnosti in razvoj temelj znanja in rasti Skupine.
Adria Grupa je podpisnik kolektivne pogodbe s sindikatom za Turizem in storitve na Hrvaškem (STUH).

Ustanoviti podjetje s tradicijo, ki bo trajalo stoletja.

Vizija

Naše stranke in njihovo zadovoljstvo so namen našega obstoja in tako se do njih tudi obnašamo.

Poslanstvo

Izpolnjujemo obljube

Vrijednost