Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

Tehnične storitve

Tehnične storitve

Tehnične storitve
Tehnične storitve (upravljanje in vzdrževanje, upravljanje zgradb, vzdrževanje zgradb).

Upravljanje z energijo in pomožnimi sistemi (Energy management & utilities services)

Adria svojim strankam pomaga optimizirati porabo energije in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v okolje. Skrb za porabo, emisijo plinov, učinkovitost energetskih sistemov… zagotavljamo tekom celotne življenjske dobe opreme z:
• Optimiziranjem načrtovanja, inštalacij, upravljanja in vzdrževanja opreme,
• Izboljšanjem zanesljivosti energetske opreme,
• Delovanjem opreme na najbolj učinkovit način,
• Finančnimi prihranki skozi zmanjšano porabo energije in stroške vzdrževanja,
• Stalnim izboljševanjem tehnologije vzdrževanja,
• …

Vzdrževanje tehničnih sistemov

Tehnične službe Adria so zrasle iz vzdrževanja industrijskega, javnega in gospodarskega sektorja.
Nudimo skrb za vse tehnične sisteme na način optimalnega vzdrževanja z namenom zmanjšanja
stroškov in podaljšanja življenjske dobe opreme. Uporabljamo optimalne koncepte operativnega
vzdrževanja, prilagojene potrebam posamezne stranke.
• 24-urna razpoložljivost operativne ekipe,
• regionalna razpoložljivost,
• upravljanje in vzdrževanje tehničnih sistemov,
• vzdrževanje zgradb,
• barvanje in zaščita proti koroziji,
• specialistični tehnični pregledi,
• BMS, merjenje in nadzor,
• varnostni sistemi,
• ogrevanje, prezračevanje in hlajenje (HVAC),
• odpadne vode,
• upravljanje garancij,
• zakonsko predpisana testiranja,
• svetovanje o problematiki zgradbe.