Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

Vrtnarstvo

Vrtnarstvo

Vrtnarstvo
Adria Grupa zagotavlja oblikovanje in vzdrževanje zelenih površin. Urejamo zelene površine za različne namene, na celotnem območju Republike Hrvaške. Storitve so razdeljene v več faz:

NAČRTOVANJE:
Proces se začne s posvetovanjem in analizo trenutnega stanja, ki mu sledi merjenje in fotografiranje. Čeprav naši izkušeni oblikovalci okoljskega načrtovanja takoj prepoznajo priložnosti in potencial prostora, je zelo pomemben izčrpen pogovor z vami, z namenom, da bi se upoštevale vaše želje, zahteve in življenjski slog.

PROJEKTIRANJE:
Po analizi trenutnega stanja (položaj in mikro lokacija prostora, podnebje, tip tal, namestitev), pristopimo k razvoju ideje in upoštevajoč vaše želje izdelamo idejno zasnovo prostora z natančnim izračunom stroškov.

IZVEDBA:
Po uskladitvi in potrditvi idejne zasnove sledi načrtovanje aktivnosti na terenu. Izvajamo zemeljska dela (izkope, odvoze, dostavo rodovitne zemlje), vrtno-tehnične elemente (kamenje, vrtne ute, vrtne žare, poti in tlakovanje, slapove, ribnike, fontane) in sajenje rastlin, cvetja in zelenic.

VZDRŽEVANJE:
Za obstoječe zelene površine zagotavljamo vzdrževanje – košnja trate, prezračevanje trate, dognojevanje trate, grmičevja in dreves, obrezovanje rastlin, zdravljenje dreves – z delom na višini, striženje živih mej, kemijsko uničenje plevela, zimsko službo. Po vaših željah dogovarjamo dinamiko vzdrževanja (dnevno, mesečno, letno).

Urejamo opuščena zemljišča, z mulčenjem, tarupiranjem in podiranjem dreves.Vrtnarska dela vključujejo:
• Setev in vzdrževanje trate,
• Obrezovanje grmičevja in dreves – delo na višini,
• Zasajanje gredic, drevja in grmovnic,
• Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje namakalnih sistemov,
• Postavljanje vrtnih elementov (poti in tlakovanje, klopi, pergole, gazebos, žari, ribniki, fontane),
• Postavljanje skalnjakov,
• Dostava, vgradnja, planiranje zemlje,
• Fitozaščita,
• Kemijsko uničenje plevela,
• Mulčenje in tarupiranje opuščenih zemljišč,
• Vzdrževanje (dnevno, mesečno, letno, sezonsko).

Del dejavnosti, kjer so prisotne naše storitve:
• Gradbeništvo – v teku je urejanje okolice novozgrajenih objektov;
• Industrijska, tovarniška dejavnost – vzdrževanje, urejanje okolice tovarn;
• Storitvene in upravne dejavnosti – vzdrževanje in nega rastlin v pisarnah, restavracijah, hotelih, trgovskih centrih in čiščenje njihovih cest in parkirišč;
• Okolica bolnišnic, zdravstvenih domov, šol, vrtcev;
• Urejanje in vzdrževanje zasebnih vrtov in okolice stanovanjskih stavb;
• Zimska služba.