Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

Zaposlitev za določen čas

Zaposlitev za določen čas
Družba Adria zaposleni d.o.o. je delodajalec (agencija), ki na podlagi dogovora ali pogodbe odstopa
delavce drugemu delodajalcu (naročniku storitve) za opravljanje začasnega dela.

Razlogi za začasno zaposlitev so:
• Sezonska potreba po delavcih,
• Časovno omejeno delo,
• Nenadno ali hitro povečevanje obsega poslovanja,
• Nadomeščanje odsotnih delavcev (delo, bolniški dopust, počitnice),
• Začasna potreba po delavcih drugačnega profila od tistih, ki so sicer zaposleni,
• Interna pravila podjetja ne dovoljujejo dodatnih zaposlitev,
• Poskusna dobae za nove sodelavce.

Prednosti začasne zaposlitve:
• Delavci so izbrani skladno s potrebami stranke in so hitro na voljo,
• Agencija prevzame vse pravne obveznosti do zaposlenih in države, saj vodi delavce kot svoje zaposlene,
• Delavci so stranki na voljo, kadar jih potrebuje, v vmesnem času do njih nima nikakršnih obveznosti,
• Družba Adria zaposleni prevzema vse stroške in tveganja začasnih odsotnosti delavcev,
• V primeru, da stranka nima več potrebe po delavcih, ni zavezana Zakonu o delu v smislu skrbi za pesežne delavce.