Navigation
*321 + 385 1 2359 999|+ 385 1 2359 920| |

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka sukladno GDPR regulativi

INFORMACIJE O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Adria grupa d.o.o.  ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i  organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podatka (EC 2016/679)-GDPR

Ključne Informacije
 
Voditelj obrade osobnih podataka jest ADRIA GRUPA d.o.o., Zagreb, Heinzelova 53A, 10000 Zagreb, OIB: 06637660960.

Službenik za zaštitu osobnih podataka kontakt podaci:
Adresa: Heinzelova 53A, Zagreb, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka 
Adresa e-pošte:
zastitapodataka@adria-grupa.hr

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka


ADRIA GRUPA d.o.o., kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

  1. nužnog poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti Adria grupa d.o.o. mora se obavezno pridržavati mnogobrojnih  propisanih obveza. Primjerice, dužni smo postupati u skladu s propisima  iz područja zaštite na radu, poreznim propisima itd.  

  2. izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora

  3. zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa,a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitimni interes može biti zaštita imovine i osoba, vođenje sudskih postupaka i evidencije o njima, ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da isporučimo i/ili  poboljšamo svoje usluge ili za naše interne potrebe kao što su revizija, odgovaranje na vaše upite i komentare

  4. Ako se obrada ne temelji na zakonskoj, ugovornoj  ili legitimnoj osnovi Adria grupa će ispitanika tražiti privolu za korištenje osobnih podataka, te će osobne podatke obrađivati isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka u  pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Adria grupa d.o.o. u nekim slučajevima pored voditelja obrade kada u svoje ime i za svoj račun obrađuje osobne podatke ispitanika, može imati i ulogu izvršitelja obrade kada po nalogu  drugoga subjekta obrađuje osobne podatke  (primjerice Adria grupa d.o.o. je izvršitelj obrade za računovodstvene usluge društvu Adria zaposlenici d.o.o.).

Prikupljanje osobnih podataka

Kako bi Adria grupa mogla s vama zasnovati poslovni odnos i pružiti vam kvalitetnu uslugu, neophodno je da s nama podijelite svoje osobne podatke (npr. ime i prezime, adresu, OIB, broj telefona i dr.). Prilikom  prikupljanja osobnih podataka Adria grupa  se vodi načelom prikupljanja minimalno potrebnog broja osobnih podataka za pojedinu svrhu. Osobne podatke niste obvezni dostaviti, no imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka Adria grupa  neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze. Primjerice, bez vaše identifikacije nećemo moći ispuniti vašu narudžbu ili  vam pružit traženu uslugu, za što  mjerodavni zakon traži jasnu identifikaciju kupca.

Svojom prijavom na newsletter potvrđujete da Vaše osobne podatke sadržane u obrascu prijave Adria grupa može koristiti u svrhu u koju su isti dani, odnosno radi dostave našeg newslettera.


Primatelji  osobnih podataka

Adria grupa d.o.o. obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

 

Razdoblje u kojem će podaci biti pohranjeni


Adria grupa d.o.o.  vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:
- na adresu e-pošte
zastitapodataka@adria-grupa.hrili
- na adresu Adria grupa d.o.o. Heinzelova 53A, Zagreb, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka.
Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Ako vaši osobni podaci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Prava ispitanika  povezana s obradom osobnih podataka

 

Adria grupa će omogućiti ostvarivanje sljedećih prava ispitanika: