Kvaliteta


Kvaliteta je okosnica našeg rada, urezana u svijest zaposlenika, a korisnici i njihovo zadovoljstvo svrha su našeg postojanja i tako se prema njima i odnosimo.

Vizija Adria grupe, dosadašnja praksa i stečeni ugled obvezuju nas na kontinuiran razvoj i pružanje usluga iznimne kvalitete uz zadovoljavanje potreba i zahtjeva klijenata, vodeći brigu prema okolišu, zdravlju i sigurnosti na radu

Kvaliteta popis knjiga

U našem poslovanju striktno se primjenjuju sljedeći međunarodni standardi kvalitete, sigurnosti i standardi očuvanja okoliša i energije:

 • EU Ecolabel
 • ISO 9001 - Sustav upravljanja kvalitetom
 • ISO 14001 - Sustav upravljanja okolišem
 • ISO 50001 – Sustav upravljanja energijom
 • HACCP - Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke
 • ISO 45001 - Upravljanje zdravljem i sigurnošću zaposlenika
 • ISO 22000 – Upravljanje sigurnošću hrane
 • ISO 27001 - Upravljanje informacijskom sigurnošću - ICT usluge u podršci upravljanja objektima i tehničkom održavanju
 • ISO 10002 - Zadovoljstvo kupca-smjernice za postupanje s reklamacijama u organizacijama
 • ISO 31000 – Upravljanje rizicima
 • ISO 10001 - Upravljanje kvalitetom - Zadovoljstvo kupca
 • EN 16636 - Usluge upravljanja štetočinama – zahtjevi i kompetencije
 • SCCp:2011 - Sustav upravljanja zdravljem, sigurnošću i zaštitom okoliša
 • ISO 41001 – Upravljanje objektima
5 zvjezdica

Politika kvalitete, zaštite okoliša, sigurnosti hrane i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu Adria grupe obvezuje nas pružati usluge na način da:

 • zadovoljavamo zahtjeve i potrebe kupaca,
 • poštujemo zakone i druge zahtjeve i pravila na koje se organizacija obvezala,
 • poštujemo interna pravila i procedure,
 • pokrećemo aktivnosti u skladu s dugoročnim ciljevima Adria Grupe,
 • sprječavamo onečišćenja okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodarimo s prirodnim resursima,
 • stalno poboljšavamo djelotvornost svojih postupaka i poslovnih procesa,
 • educiramo se i kontinuirano razvijamo u svim segmentima poslovanja.

Politiku kvalitete, zaštite okoliša, energije, sigurnosti hrane i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu pročitajte ovdje.

Potvrđena kvaliteta