DDD usluge

Tehnički, tehnološki i stručno smo opremljeni za obavljanje najsloženijih poslova iz pest control domene.

Jedni smo od vodećih izvoditelja DDD mjera s preko 150 klijenata u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, velikim trgovačkim mrežama i projektima sustavnih zaštita gradova i općina.

Naš DDD tim sastoji se od dr. veterinarske medicine, dipl.sanitarnih inženjera, dipl.inženjer agronomije, sanitarnih inženjera i sanitarnih tehničara te pruža usluge dezinfekcije, dezisekcije i deratizacije, fumigaciju, fitozaštitu, deodorizaciju, zaštitu od ptica i eradikaciju korova na području cijele RH.

Za obavljanje DDD mjera posjedujemo sva potrebna ovlaštenja izdana od relevantnih ustanova te smo među 5 ovlaštenih izvoditelja za primjenu vrlo opasnih kemikalija – fumigacije.

U radu primjenjujemo suvremenu opremu i visokokvalitetna ekološki prihvatljiva sredstva neotrovna za ljude te smo u mogućnosti provesti tražene usluge u roku od 24 sata po pozivu uz garanciju kvalitetnog i stručnog obavljanja i kontinuiranog nadzora.

Alternate Text

DERATIZACIJA

Deratizacija je skup različitih mjera koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca. Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.


DEZINSEKCIJA

Dezinsekcija podrazumijeva složene, pažljivo planirane cjelovite mjere suzbijanja štetnih člankonožaca, odnosno kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva štetnih člankonožaca (Arthropoda).

Alternate Text

DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija podrazumijeva složene, pažljivo planirane cjelovite mjere uništavanja mikroorganizama, odnosno kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem posizanja smanjenja, zaustavljanja rasta I razmnožavanja ili potpunog ukanjanja prisusva mikroorganizama


FUMIGACIJA

Fumigacija kao poseban način provedbe DDD mjera je način primjene jako toksičnih i opasnih kemikalija, odnosno fumiganata (otrova koji djeluju u obliku plina), a koristi se s ciljem sprječavanja pojave i zaustavljanja širenja zaraznih bolesti te uzrokovanja šteta na površinama, u prostorima ili objektima uzrokovanih mikroorganizmima, štetnim člankonošcima (Arthropoda) i štetnim glodavcima.

Alternate Text