Zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša

Ovlašteni smo za obavljanje usluga iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.


Naš rad temelji se na stručno osposobljenim i ovlaštenim specijalistima i stručnjacima pojedinih područja djelatnosti tvrtke, pretežito visoke stručne spreme s višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova iz domene zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

Alternate Text

Ovlašteni smo za:

 • poslove zaštite na radu (obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanje za zaštitu na radu, izrada procjene rizika, ispitivanje radne opreme, ispitivanje fizikalnih u radnom okolišu)
 • poslove osposobljavanja za početno gašenje požara
 • redovito punjenje aparata sirovinama
 • ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
 • ispitivanje stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • instaliranje, mjerenje i ispitivanje elektroenergetske i elektroinstrumentacijske opreme i instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
 • održavanje elektroenergetske i elektroinstrumentacijske opreme i instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
 • obavljanje poslova provjere ispravnosti plinskih instalacija za ukupne instalirane snage veće od 350 kW (stručne razine I – IV)
 • ispitivanje plinske instalacije na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb za ukupne instalirane snage veće od 350 kW (stručne razine I – IV)
 • ispitivanje plinske instalacije na distribucijskom području Zagorskog metalca za ukupne instalirane snage veće od 350 kW (stručne razine I – IV)
 • obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
Alternate Text

Ispitivanje radne opreme – strojevi i uređaji

 • Strojevi za obradu drveta, metala i plastike
 • Građevinski strojevi
 • Dizalice
 • Viličari i druga transportna sredstva
 • Kotlovnice (plinske i uljne)
 • Toplinske podstanice
 • Plinska trošila
 • Tehnološke linije
 • Ostali strojevi i uređaji
Alternate Text

Ispitivanje fizikalnih čimbenika radnog okoliša

 • Mikroklimatskih parametara (temperatura, brzina strujanja zraka, vlažnost zraka)
 • Osvijetljenosti
 • Buke
 • Dnevna izloženost buci

Ispitivanje kemijskih čimbenika radnog okoliša

 • Prašine
 • Plinovi, pare

Ispitivanje ventilacije

 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
 • Klasifikacija prostora
Alternate Text

Ispitivanje električnih instalacija

 • Zaštita od indirektnog i direktnog dodira
 • Otpor izolacije
 • Ispitivanje sigurnosne i protupanične rasvjete
 • Ispitivanje tipkala za nužno isključenje električne energije
 • Ispitivanje izjednačenja potencijala (povezanosti metalnih masa)
 • Ispitivanje razvodnih ormara
 • Ispitivanje gromobranskih instalacija
 • Ispitivanje električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Ex prostori)
Alternate Text