Privremeno zapošljavanje i ostale usluge


Privremeno zapošljavanje je pojam kojim naša tvrtka Adria zaposlenici kao poslodavac (agencija), ustupa radnike drugom poslodavcu (korisniku usluge) za obavljanje privremenih poslova pri čemu s radnikom potpisuje Ugovor o radu, a s korisnikom Sporazum o ustupanju radnika. Radnici koje ustupamo već su obučeni za obavljanje poslova te za njih vodimo svu prateću dokumentaciju i plaćanja.

Nudimo sljedeće usluge mnogobrojnim tvrtkama u RH:

 • Najam radne snage
 • Recepcija
 • Sezonsko zapošljavanje
 • Organizacija interne pošte u kompanijama
 • Administrativne usluge
 • Selidbe i interni prijevoz
Ljudi

Razlozi za privremeno zapošljavanje:

 • Sezonska potreba za radnicima
 • Vremenski ograničen posao
 • Iznenadan ili brz rast opsega poslovanja
 • Zamjena privremeno odsutnih radnika (porodiljski, bolovanje, godišnji odmor)
 • Privremena potreba za radnicima drugog profila od onog koji je inače uposlen
 • Interni pravilnik tvrtke ne dopušta dodatno zapošljavanje
 • Probni rokovi za nove radnike
Povezanost ljudi

Prednosti privremenog zapošljavanja:

 • Korisnik usluge je oslobođen administrativnih zadaća poput kontaktiranja radnika, potpisivanja ugovora o radu, prijava i odjava radnika, obračuna i isplate plaća
 • Na ustupljene radnike primjenjuje se Pravilnik o radu Agencije ili akti Korisnika
 • Agencija sa svim radnicima potpisuje Ugovor o radu, a to znači da su zdravstveno i mirovinski osigurani.
 • Ustupljeni radnici se ne evidentiraju kao zaposlenici Korisnika, a to znači veću produktivnost po zaposlenom, što doprinosi uvećanoj vrijednosti tvrtke.
 • Ovakav oblik angažiranja radnika pruža više fleksibilnosti u upravljanju sa radnom snagom.
 • U slučaju prestanka potrebe za radnikom Korisnik ne podliježe Zakonu o zbrinjavanju viška zaposlenika.
 • Ovim modelom suradnje postiže se zadovoljstvo za sve tri strane (Korisnik, radnik, agencija).
Djelatnica razvrstava papire